Ekologi brez meja postali člani mreže Zero Waste Europe

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://vmn.si/geatv/images/zero_eko_22a.jpg
There was a problem loading image http://vmn.si/geatv/images/zero_eko_22a.jpg
There was a problem loading image http://vmn.si/geatv/images/zero_eko_22bb.jpg
There was a problem loading image http://vmn.si/geatv/images/zero_eko_22bb.jpg
There was a problem loading image http://vmn.si/geatv/images/zero_eko_22c.jpg
There was a problem loading image http://vmn.si/geatv/images/zero_eko_22c.jpg

zero eko 22a

 

Konec januarja je v Parizu potekalo letno srečanje članov Zero Waste Europe mreže, ki jo sestavljajo nacionalne Zero Waste organizacije in lokalne skupnosti. Srečanja se je poleg predstavnikov iz 20 držav EU, udeležilo tudi slovensko Društvo Ekologi brez meja in preko programa Zero Waste Slovenija postalo nacionalna organizacija evropske mreže. Zero Waste Europe ima trenutno 300 članov, ki zastopajo 3 % prebivalcev EU.

Zero Waste presega zgolj ravnanje z odpadki, saj si preko uporabe načela podaljšane odgovornosti proizvajalca prizadeva za vzpostavitev krožnega gospodarstva in učinkovito rabo naravnih virov. Mednarodna Zero Waste Zveza je Zero Waste (nič odpadkov) definirala kot: »... Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse materiale in se jih ne sežiga ali odlaga ...«. Da je cilj nič odpadkov realno dosegljiv, dokazuje preko 200 lokalnih skupnosti v Evropi, ki že danes ločeno zberejo, ponovno uporabijo ali reciklirajo več kot 70 % komunalnih odpadkov, številne preko 80 ali celo 90 %. Mnoge med njimi so takšen cilj uspele doseči v manj kot letu dni, ob enem pa ustvariti še nova delovna mesta in znižati stroške ravnanja z odpadki. Zero Waste Europe je organizirana preko nacionalnih Zero Waste organizacij, ki so odgovorne za promocijo Zero Waste na nacionalnem in lokalnem nivoju, upravljanje in nadzor mreže Zero Waste lokalnih skupnosti, ter za sodelovanje in povezovanje s podjetji in političnimi odločevalci.

zero eko 22bb


»Slovenija je država, ki je v zadnjih letih pri ravnanju z odpadki naredila največji napredek v EU. Trenutno reciklira več kot 35 % odpadkov, saj je ne omejujejo kapacitete za sežiganje odpadkov. Ohranja nizke količine nastalih odpadkov, ki v Ljubljani na primer znašajo manj kot 350 kg na prebivalca, in so za 200 kg nižje od EU povprečja. Če bo Slovenija vztrajala po tej poti, lahko v naslednjih letih postane najboljša v Evropi,« pravi direktor Zero Waste Europe, Joan Marc Simon, ki je oktobra lani obiskal Slovenijo.

Zero Waste cilji kmalu ne bodo več izbira ampak nuja. Evropska komisija in parlament se zavedata, da smo v Evropi gospodarsko izjemno odvisni od nepredvidljivih cen surovin in naravnih virov, saj imamo največji neto uvoz surovin na osebo na svetu. Programi in strategije EU sina področju odpadkov zastavljajo cilj, da bo njihove preostanke do leta 2050 potrebno zmanjšati čim bližje ničli. Do leta 2020 bomo v EU morali zapreti večino odlagališč in prenehati sežigati vse materiale, ki jih je možno reciklirati ali kompostirati. Takšnih odpadkov je okvirno 90 %. EU bo javno financiranje prednostno namenila dejavnostim višje na hierarhiji ravnanja z odpadki in za zagotavljanje popolnega izvajanja pravnega reda na tem področju. Zato mnoge regije in države, ki so v preteklosti vlagale v termično obdelavo oziroma energetsko izrabo odpadkov, zdaj že pripravljajo izhodne strategije. Tak primer je Danska, ki je znana po najvišjih količinah nastalih odpadkov na prebivalca in največjem številu sežigalnic v Evropi, a je ministrica Auken pred kratkim predstavila načrt za Dansko brez odpadkov.

V Sloveniji smo po podatkih Eurostata sicer med uspešnejšimi državami na področju recikliranja komunalnih odpadkov. A Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vztraja na že zastareli strategiji energetske izrabe odpadkov, ki je vse od leta 1996 ni preverilo med različnimi deležniki, ki so vključeni v ravnanje z njimi. Medtem si je Ministrstvo za okolje pokrajine Gipuzkoa v severni Španiji zastavilo cilj reciklirati 70 % odpadkov, ki ga bodo skušali doseči predvsem s prenosom najboljših in že v praksi preverjenih Zero Waste praks. Kot pomemben del izpostavljajo podporo prebivalcev, saj so prepričani, da prav oni predstavljajo ključ uspešne izvedbe strategije.

zero eko 22c

Kljub relativno uspešnemu ločenemu zbiranju komunalnih odpadkov, imamo v Sloveniji vrsto možnosti, da ga s precej preprostimi ukrepi še izboljšamo. »Na področju ločenega zbiranja in kompostiranja biološko razgradljivih odpadkov bi lahko razmeroma enostavno naredili bistveno več in ob enem iz sistema umaknili enega največjih in najbolj zahtevnih odpadkovnih tokov. Občine, komunalna podjetja in družbe za ravnanje z odpadno embalažo pristojno ministrstvo že leta opozarjajo na neustrezno organiziranost in financiranje tega sistema. Problemi iz leta v leto naraščajo in lahko resno ogrozijo ne le embalažni sistem, pač pa celotno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Uvedba PAYT (plačaj kolikor odvržeš) bi spodbudila pravičnejše zaračunavanje stroškov odvoza in spodbudila zniževanje količin mešanih ostankov. Zato odločevalce, civilno družbo, zelena podjetja in sektor ravnanja z odpadki vabimo k sodelovanju v okviru platforme Zero Waste Slovenija, katere cilj je oblikovanje takšnega sistema, ki ne bo ustvarjal nekoristnih odpadkov,« pravi Erika Oblak iz Društva Ekologi brez meja.

Program Zero Waste Slovenija, predstavljen tudi na posebni spletni strani, si bo prizadeval za čim večje število lokalnih skupnosti, vključenih v Zero Waste mrežo. Pogoji za članstvo so relativno preprosti: lokalna skupnost mora sprejeti Zero Waste načrt, ki vsebuje roke in cilje za zniževanje količin nastalih odpadkov, ločenega zbiranja, snovne izrabe in odstranjevanja mešanih odpadkov. Vzpostaviti mora Zero Waste nadzorni odbor, ki spremlja izvajanje programa. Odstranjevanje odpadkov ne sme vključevati sežiga v kakršnikoli obliki. Glede pridobivanja energije Zero Waste namreč podpira zgolj sisteme, ki delujejo pri bioloških temperaturah in pritisku, kot je na primer anaerobna predelava za pridobivanje bioplina. Tako Zero Waste Slovenija kot Zero Waste Europe pa lahko lokalnim skupnostim ponudijo pomoč in podporo pri zasnovi programov in prenosu dobrih praks iz drugih držav.

V društvu so prepričani, da je v Sloveniji že vrsta dobrih primerov, ki Zero Waste načela prenašajo tudi v prakso in zato posameznike, civilno družbo, lokalne skupnosti, raziskovalce, zelena podjetja in sektor ravnanja z odpadki vabijo, da svoje zgodbe delijo z njimi.

Ekologi brez meja verjamejo v svet brez odpadkov. Da ne gre za utopičen cilj pa že danes dokazujejo številne lokalne skupnosti in posamezniki po vsej Evropi.

EKOTRENDI OSTALO

Spletna stran vsebuje piškotke.

Če ne spemenite nastavitev v vašem brskalniku, se strinjate s piškotki. Več o piškotkih

Se strinjam

 

Varstvo osebnih podatkov

Televizija Gea TV, se zavezuje, da bo vse preko spletne strani posredovane osebne podatke varovala v z veljavno zakonodajo. Vse posredovane osebne podatke obravnavamo strogo zaupno in le za namen, za katerega so nam bili posredovani.

Uporabnike naše spletne strani obveščamo, da se ob obisku naše spletne strani avtomatsko zabeležijo naslednji neosebni podatki:

  • -         ime ponudnika internetnih storitev in IP naslov, preko katerega dostopate do interneta,
  • -         datum in ura obiska, spletne strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani,
  • -         internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran.

Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja vsebin spletnih strani, za kar uporabljamo Google Analitics.

Pri obravnavi vseh posredno in neposredno posredovanih osebnih podatkov nas zavezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.

Naša odgovornost

Spletna stran geatv.si je vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Ne glede na to Televizija Gea TV, ne jamči za pravilnost, ažurnost ali popolnost vseh informacij na spletnih straneh. Televizija Gea TV, tako ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno nepravilnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe nepravilnih, neažurnih ali nepopolnih informacij Televizija Gea TV, niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku vsebine spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ter pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Uporabnike spletnih strani obveščamo, da se vse informacije na teh spletnih straneh lahko spremenijo brez predhodnega obvestila ter da so vse avtorske vsebine zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

 

Avtorske pravice spletne strani

Vsebina teh spletnih strani je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Televizija Gea TV. Uporabnike obveščamo, da se dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Televizija Gea TV.

Kaj so Piškotki?

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala. Piškotki so pomembni za delovanje spletnih strani, za to, da je uporabnikova izkušnja boljša. Z njihovo pomočjo je mogoče analizirati pomet na spletni strani, prav tako pa omogočajo napredne oglaševalske tehnike. Hkrati je z uporabo piškotkov mogoče slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, brez vednosti uporabnikov elektronskih komunikacij. Posameznik ima ustavno in zakonsko pravico do varstva svojih podatkov – pravico do samo-odločanja o svoji informacijski zasebnosti in v tem smislu piškotki pomenijo poseg v njegovo zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje.

Nova zakonodaja uporabe piškotkov ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila – pod kakšnimi pogoji in kako je piškotke in podobne tehnologije dovoljeno uporabljati. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.

 

Spletna stran geatv.si uporablja naslednje piškotke

Sejni piškotek
Sejni piškotki se uporabljeni za to, da si spletno mesto zapom­ni uporabnikov vnose v spletne obrazce, nakupovalno košarico, ipd. V tem primeru uporabnik aktivno vpisuje vsebino, oziroma jasno izrazi željo s tem, da klikne na gumb »dodaj v košarico« ali podobno. Taki piškotki so nujno potrebni, da si stran zapomni in izvede uporabnikovo zahtevo. (spletna trgovina virtuemart)

Piškotki za pomnjenje uporabniških nastavitev
Uporabljamo piškotke za pomnjenje uporabniških nastavitev, kot npr. piškotek, ki vsebuje informacijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov.

Piškotki Google Analytics
__utma __utmb __utmc __utmv __utmz

S pomočjo teh piškotkov beležimo statistiko obiskovalcev. Beleži se ime vašega ponudnika internetnih storitev in IP naslov, preko katerega dostopate do interneta, datum in ura obiska, spletne strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani, internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran. Več o Google Analytics piškotkih, njihovem namenu in trajanju si lahko preberete na spletni strani Cookie statement.

Če želite blokirati Google Analytics, to lahko storite na tej spletni strani.

Spletna stran geatv.si bo še naprej delovala normalno, tudi če izključite piškotek za sledenje za Google Analitics. 

Kako onemogočiti delovanje piškotkov?

Spletni brskalniki omogočajo nastavitev delovanja piškotkov, ki jih lahko zavrnete ali sprejmete. Spodaj so navodila za izključitev piškotka za posamezni spletni brskalnik.

 

Televizija Gea TV
Slamnikarska 1/d
Domžale 1230
Slovenija

E-mail: info@geatv.com

Prev Next

 

SPORED  |  MARINA SVETUJE  |  OGLAŠEVANJE  |  EKOTRENDI  |  TURIZEM  |  VIDEO  |  KONTAKT