Priročnik za ozelenjevanje občin

green1

 

 

Z namenom podpreti občine, ki želijo spodbujati trajnosten, predvsem pa okoljsko vzdržnejši razvoj svojih lokalnih skupnosti, je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj pripravila Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna. V njem so zajeli mehanizme za povečanje energetske in prehranske samooskrbe, trajnostno rabo prostora, trajnostno mobilnost, spodbujanje zelenega, krožnega gospodarstva, trajnostne potrošnje in ustvarjanja zelenih delovnih mest ter blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe.

Priročnik je pripravljen s trdnim prepričanjem, da varovanje okolja prinaša tudi gospodarske priložnosti in da ozelenitev občinskega proračuna poveča celovito blaginjo lokalne skupnosti. »Občine lahko bolje kot s socialnimi transferji izboljšajo življenjski standard, če ljudem omogočijo, da se oskrbijo s poceni energijo, si pridelajo hrano in živijo kakovostno brez lastnega avtomobila,« je izpostavljeno v priročniku. Vanj so vključene številne domače in tuje dobre prakse, ki ilustrirajo pestrost pojavnih oblik in mehanizmov, ki sestavljajo sistem zelene reforme občinskega proračuna. Vsaka občina si izmed njih lahko izbere tiste, ki se najbolje prilegajo lokalnim potrebam, jih po potrebi modificira in uvaja postopoma.»Izkušnje občin kažejo, da ozelenitvenih ukrepov pogosto ni enostavno umeščati v slovenski visoko centralizirani in regulirani pravno-administrativni okvir. Po drugi strani pa koristi dobrih praks, ki so predstavljene v priročniku, kažejo pot k rešitvam in kličejo po posnemanju.«
 

Zelena reforma občinskega proračuna je ukrep za izvajanje strategije trajnostnega razvoja lokalne skupnosti
V uvodnem poglavju priročnika je poudarjen pomen strateškega načrtovanja. Če naj je občinski proračun k trajnostnim ciljem in rezultatom usmerjen načrt porabe javnih sredstev, se mora lokalna skupnost o takšnih ciljih najprej dogovoriti.
 

Porabiti manj, porabiti bolje, zbrati več, zbrati bolje
Koncept zelene proračunske reforme je načeloma enostaven. Pomeni prilagoditev prihodkov in odhodkov proračuna tako, da ta podpira okoljsko vzdržen razvoj: spodbuja zmanjšanje rabe energije in surovin ter rabo obnovljivih virov, po drugi strani pa »kaznuje« onesnaževanje s škodljivimi izpusti in pretirano rabo naravnih virov. Priročnik z opisom ključnih podpornih ukrepov opisuje štiri temeljne strategije ozelenjevanja proračuna: porabiti manj, porabiti bolje, zbrati več in zbrati bolje.
 
Strategija »porabiti manj« vključuje ukrepe, ki zmanjšujejo škodljive vplive dejavnosti na okolje, hkrati pa ustvarjajo prihranke za občinsko blagajno. V prvi vrsti sem sodi zmanjšanje porabe energije, vode in drugih dobrin. Prihranki predstavljajo vir sredstev za poplačilo morebitnih potrebnih naložb v povečanje učinkovitosti in lahko zaženejo pozitivno povratno zanko, ko čedalje več prihrankov občini omogoča vedno več takšnih naložb, hkrati pa spodbudijo kroženje denarja v lokalnem okolju in preprečijo njegovo odtekanje na račune korporacij in v tujino. Porabiti manj se nanaša tudi na opustitev okolju škodljivih subvencij, na izogibanje nepotrebnim stroškom ter optimiziranje ekonomije obsega pri izvajanju nalog.
 
»Porabiti bolje« pomeni odhodke občinske blagajne usmeriti v čim učinkovitejše doseganje trajnostnih razvojnih ciljev lokalne skupnosti, tudi s pomočjo participativnega proračuna. Pomeni tudi s proračunskimi mehanizmi čim več finančnih tokov usmeriti nazaj v lokalno skupnost in s tem omogočiti višji standard prebivalcev občine, poleg tega pa spodbuditi zaključevanje snovnih in energetskih tokov znotraj lokalnega okolja in s tem povečevati stopnjo samooskrbe in odpornost lokalne skupnosti na zunanje pretrese. Občinske subvencije naj bi na lokalne potrebe odgovarjale bolje od državnih in evropskih.
 
»Zbrati bolje« pomeni upravljati s tistimi prihodki občinskega proračuna, ki jih občine lahko same predpisujejo (predvsem Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč), na način, da se spodbujajo za lokalno skupnost zaželene dejavnosti in finančno močneje obremeni poraba virov in škodljive emisije. Zbrati bolje pomeni tudi optimizirati finančne vire – vložiti energijo v pridobivanje sredstev za učinkovito naslavljanje izzivov in izkoriščanje razvojnih priložnosti lokalne skupnosti.
 
Strategija »zbrati več« pa je namenjena povečanju prihodkov občinske blagajne, s katerimi se omogočijo naložbe v trajnostni razvoj lokalne skupnosti. Državne in evropske politike se počasi, a vztrajno zelenijo in tako se obračajo tudi javnofinančni tokovi. Že do leta 2020, še bolj poudarjeno pa v naslednjem finančnem obdobju lahko pričakujemo, da bo evropska javna blagajna močno usmerjena v vzpostavljanje pametnih skupnosti, doseganje podnebno-energetskih ciljev, prilagajanje na podnebne spremembe ter spodbujanje krožnega gospodarstva, vključno s trajnostnim kmetijstvom. Med podpornimi ukrepi niso spregledani finančni modeli s participacijo občanov, nekoliko zamrl, pa še vedno obstoječ samoprispevek in sodobnejše množično financiranje. Kljub temu, da občine v aktualnem pravnem redu ne morejo izdajati obveznic, v priročniku tudi ta finančni mehanizem ni spregledan. Trg zelenih obveznic v svetu namreč hitro raste in predstavlja enega najustreznejših virov za financiranje komunalnih naložb Na tem področju je na potezi predvsem država.
 

Rdeča nit – medobčinsko sodelovanje in povezovanje
V številnih ukrepih za ozelenitev občinskih proračunov je vključeno priporočilo za medobčinsko sodelovanje in povezovanje. To ne samo zmanjšuje stroške, ampak tudi omogoča bolj funkcionalno in strokovno izvajanje nalog. Številne koristi povezovanja resno postavljajo pod vprašaj smiselnost predloga za spremembo Zakona o lokalni samoupravi, v katerem Ministrstvo za javno upravo predlaga zmanjšanje spodbud, ki so jih občine deležne za medobčinsko sodelovanje. Spodbude bi bilo potrebno še okrepiti.
 
Priročnik je objavljen na spletni strani projekta.

EKOTRENDI OSTALO

Spletna stran vsebuje piškotke.

Če ne spemenite nastavitev v vašem brskalniku, se strinjate s piškotki. Več o piškotkih

Se strinjam

 

Varstvo osebnih podatkov

Televizija Gea TV, se zavezuje, da bo vse preko spletne strani posredovane osebne podatke varovala v z veljavno zakonodajo. Vse posredovane osebne podatke obravnavamo strogo zaupno in le za namen, za katerega so nam bili posredovani.

Uporabnike naše spletne strani obveščamo, da se ob obisku naše spletne strani avtomatsko zabeležijo naslednji neosebni podatki:

  • -         ime ponudnika internetnih storitev in IP naslov, preko katerega dostopate do interneta,
  • -         datum in ura obiska, spletne strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani,
  • -         internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran.

Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja vsebin spletnih strani, za kar uporabljamo Google Analitics.

Pri obravnavi vseh posredno in neposredno posredovanih osebnih podatkov nas zavezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.

Naša odgovornost

Spletna stran geatv.si je vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Ne glede na to Televizija Gea TV, ne jamči za pravilnost, ažurnost ali popolnost vseh informacij na spletnih straneh. Televizija Gea TV, tako ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno nepravilnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe nepravilnih, neažurnih ali nepopolnih informacij Televizija Gea TV, niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku vsebine spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ter pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Uporabnike spletnih strani obveščamo, da se vse informacije na teh spletnih straneh lahko spremenijo brez predhodnega obvestila ter da so vse avtorske vsebine zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

 

Avtorske pravice spletne strani

Vsebina teh spletnih strani je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Televizija Gea TV. Uporabnike obveščamo, da se dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Televizija Gea TV.

Kaj so Piškotki?

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala. Piškotki so pomembni za delovanje spletnih strani, za to, da je uporabnikova izkušnja boljša. Z njihovo pomočjo je mogoče analizirati pomet na spletni strani, prav tako pa omogočajo napredne oglaševalske tehnike. Hkrati je z uporabo piškotkov mogoče slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, brez vednosti uporabnikov elektronskih komunikacij. Posameznik ima ustavno in zakonsko pravico do varstva svojih podatkov – pravico do samo-odločanja o svoji informacijski zasebnosti in v tem smislu piškotki pomenijo poseg v njegovo zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje.

Nova zakonodaja uporabe piškotkov ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila – pod kakšnimi pogoji in kako je piškotke in podobne tehnologije dovoljeno uporabljati. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.

 

Spletna stran geatv.si uporablja naslednje piškotke

Sejni piškotek
Sejni piškotki se uporabljeni za to, da si spletno mesto zapom­ni uporabnikov vnose v spletne obrazce, nakupovalno košarico, ipd. V tem primeru uporabnik aktivno vpisuje vsebino, oziroma jasno izrazi željo s tem, da klikne na gumb »dodaj v košarico« ali podobno. Taki piškotki so nujno potrebni, da si stran zapomni in izvede uporabnikovo zahtevo. (spletna trgovina virtuemart)

Piškotki za pomnjenje uporabniških nastavitev
Uporabljamo piškotke za pomnjenje uporabniških nastavitev, kot npr. piškotek, ki vsebuje informacijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov.

Piškotki Google Analytics
__utma __utmb __utmc __utmv __utmz

S pomočjo teh piškotkov beležimo statistiko obiskovalcev. Beleži se ime vašega ponudnika internetnih storitev in IP naslov, preko katerega dostopate do interneta, datum in ura obiska, spletne strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani, internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran. Več o Google Analytics piškotkih, njihovem namenu in trajanju si lahko preberete na spletni strani Cookie statement.

Če želite blokirati Google Analytics, to lahko storite na tej spletni strani.

Spletna stran geatv.si bo še naprej delovala normalno, tudi če izključite piškotek za sledenje za Google Analitics. 

Kako onemogočiti delovanje piškotkov?

Spletni brskalniki omogočajo nastavitev delovanja piškotkov, ki jih lahko zavrnete ali sprejmete. Spodaj so navodila za izključitev piškotka za posamezni spletni brskalnik.

 

Televizija Gea TV
Slamnikarska 1/d
Domžale 1230
Slovenija

E-mail: info@geatv.com

Prev Next

 

SPORED  |  MARINA SVETUJE  |  OGLAŠEVANJE  |  EKOTRENDI  |  TURIZEM  |  VIDEO  |  KONTAKT